ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση στην Θεολογική Σχολή Χάλκης
Τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν διοργανώνει στὴν Κωνσταντινούπολη (κατὰ τὸ τριήμερο Τετάρτη 1η ἕως Παρασκευὴ 3η Ἰουλίου 2015) τὴν 1η Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση, ὑπὸ τὸ θέμα: Ἐξήγηση καὶ Ἐξηγητὲς Διδάσκαλοι. Τὸ μουσικολογικὸ αὐτὸ γεγονὸς θὰ φιλοξενηθεῖ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος τῆς Χάλκης, στοὺς χώρους τῆς ἐκεῖ γεραρᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς, κατὰ συνδιοργάνωση σύνδυο τῶν ἀκαδημαϊκῶν Ἱδρυμάτων καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημαϊκὴ Βυζαντινομουσικολογικὴ Συνάντηση, ἡ πρώτη ἑνὸς σχεδιαζόμενου ὁμώνυμου ἐτήσιου ἀκαδημαϊκοῦ θεσμοῦ, θὰ περιλαμβάνει τὶς ἀκόλουθες ἕξι ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις σεμιναριακοῦ-ἐργαστηριακοῦ χαρακτῆρα (workshops), ἀπὸ ἰσάριθμους πανεπιστημιακοὺς καθηγητές:
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ
09.30-11.00
&
11.30-13.30
ΓΡ. Θ. ΣΤΑΘΗΣ: Ὁμ. Καθηγητὴς ΕΚΠΑ
Οἱ τρεῖς διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος
16.30-18.00
&
18.30-20.30
ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ἐπίκ. Καθηγητὴς ΕΚΠΑ
Ἀπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος
ΠΕΜΠΤΗ 2α ΙΟΥΛΙΟΥ
09.30-11.00
&
11.30-13.30
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ: Ὁμ. Καθηγητὴς ΠΑΜΑΚ
Ἰωάσαφ Διονυσιάτης
16.30-18.00
&
18.30-20.30
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ: Ἐπίκ. Καθηγητὴς ΑΕΑΒΙ
Θεοφάνης Παντοκρατορηνός
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3η ΙΟΥΛΙΟΥ
09.30-11.00
&
11.30-13.30
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ: Ἀν. Καθηγητὴς – Πρόεδρος ΤΜΣ ΕΚΠΑ
Ματθαῖος Βατοπαιδηνός
16.30-18.00
&
18.30-20.30
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ: Ἐπίκ. Καθηγητὴς ΠΑΕΑΚ
Νικόλαος Δοχειαρίτης
 
Ἡ συγκυρία εἶναι ἰδεώδης καὶ ἱστορική, καθὼς τυγχάνει γνωστὸ ὅτι κατὰ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ τὸ τρέχον ἔτος ἄγεται ἐπέτειος διακοσιοστὴ ἀπὸ τῆς μουσικῆς μεταρρύθμισης τοῦ 1814-5. Τὸ γεγονὸς ὑπομιμνήσκει τὴν πολλαπλᾶ χρήσιμη ἀνάγκη γιὰ μελέτη, ἀνάλυση καὶ «ἀποκωδικοποίηση» τῆς (παλαιᾶς καὶ νέας) ψαλτικῆς σημειογραφίας, περὶ τὴν ὁποία πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως ἐνασχολήθηκαν τόσο οἱ Πολῖτες (Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος, ἀλλὰ καὶ Ἀπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος) ὅσο καὶ ἄλλοι Ἁγιορεῖτες (Θεοφάνης Παντοκρατορηνός, Ἰωάσαφ Διονυσιάτης, Νικόλαος Δοχειαρίτης, Ματθαῖος Βατοπαιδηνός) διδάσκαλοι. Ἡ προσέγγιση τοῦ ἔργου τους ἀναμένεται ἐδῶ νὰ ὑπερβεῖ τὴν ἐνυπάρχουσα ἱστορικὴ ἢ ἀκόμη καὶ τὴν ὅποια θεωρητικὴ διάστασή του καὶ νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὴ συστηματικὴ καὶ παλαιογραφικ θεώρησή του, ναδεικνύοντας κυρίως τς τεχνικς κα ασθητικς πτυχές του. Παραμόνιμη ἐπιδίωξη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἐγχειρήματος παραμένει ἡ ἀπόπειρα βαθύτερης καὶ οὐσιαστικότερης κατανόησης τοῦ μουσικολογικὰ καίριου φαινομένου τῆς λεγόμενης ἐξήγησης.

LINKS
 
Χρύσανθος 
https://www.academia.edu/2071828/Great_Theory_of_Music_by_Chrysanthos_of_Madytos
[βλ. και κείμενο (pdf)]
Γρηγόριος 
Χουρμούζιος
Ἀπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος
[βλ. κείμενο (word)]
Θεοφάνης Παντοκρατορηνός 
[βλ. κείμενο (pdf)]
Ἰωάσαφ Διονυσιάτης 
[βλ. κείμενο (pdf)]
Νικόλαος Δοχειαρίτης 
[βλ. κείμενο (pdf)]
Ματθαῖος Βατοπαιδηνός
 
 Achilleas G. Chaldaeakes was born in Athens in 1969. He studied Theology and Byzantine Musicology in Athens. He continued his studies on a graduate level in the Faculty of Theology of the NKUA and received a Masters Degree with his essay: Elder Ierotheos (1762-1814). The achievements of the donator of the Holy Convent of Prophet Elias in Hydra and a critical edition of his Life (Athens 2000, 616 pages). He was subsequently awarded the title of Doctor of the Department of Musical Studies of the NKUA (subject of his thesis: The Polyeleos Chant in Byzantine and post-Byzantine Melopoeia (Athens, 2003, 992 pages). 
He works at the Department of Musical Studies of the NKUA since 1992, initially as a scientific collaborator as per the Presidential Decree 407/80, then as a lecturer (since 1999), as an assistant professor (since 2004, with tenure since 2008), and actually (since 2010) as an associate professor of Byzantine Musicology. 

He leads the “Byzantine Musicology” research group, a team of four colleagues, members of academic staff forming a strong core of research and applied artistic investigation into various Byzantine musicological subjects. Together they form the only multi-member creative and productive group presently working on an international academic level in the field of Byzantine Musicology. He teaches on both undergraduate and graduate level at the NKUA, but also at other Greek universities and institutes. His personal approach to this particular learning object is determined by an innovation: the study, analysis and comprehension of the theory and history of music through its practical expression. He firmly believes that the combination of theory and practice is instrumental for a substantial knowledge of the phenomenon of musical creation, and up to the present day he has supported this belief with his scientific, educational and artistic work. This thesis of his is substantiated in his extensive (more than 150 titles) published work, which has not only been received with praise, but also has begun to influence his peers (for example, there are lots of citations in his doctoral dissertation in all the musicological dissertations and studies, published – both in Greece and abroad – after 2003). To support his scientific views, he has participated in a great number of congresses in Greece, many of them organized by himself and his collaborators. He also delivers lectures and participates in seminars and workshops, whereas his parallel artistic activity illustrates the practical application of any theoretical view. This multifaceted activity in the field of Byzantine music has already been given approval and a favorable reception both in Greece and abroad, as it is shown by the invitations addressed to him and the broad interest in his work. He is frequently invited in international congresses and conferences where he presents the results of his theoretical inquiries and has the opportunity to discuss and collaborate with his colleagues who work in the same field. 

Achilleas Chaldaeakes’ published scientific work comprises more than 150 studies (monographs, articles, entries in encyclopaedias, communications in congresses, essays in various collective volumes and scientific reviews, etc.), mostly on various subjects (theoretical, historical, aesthetic, etc.) pertaining to the field of Byzantine Music. He is also a regular collaborator and consultant on Byzantine musicological entries in both the Great Orthodox Christian Encyclopaedia and the ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, as well as in Grove Music Online. He participates in almost all congresses on Byzantine Music both in Greece and abroad, and is a member of the scientific and organizing committees in most of them. He is also an active member of various international scientific societies (such as the Institute of Byzantine Musicology, The International Society for Orthodox Church Music, The American Society of Byzantine Music and Hymnology, etc.) whose activities are focused on Byzantine Musicological studies. He actually collaborates with distinguished researchers from universities all over the world with a view to preparing the publishing of important theoretical and historical studies on Byzantine Musicology. So far he has collaborated with Diane Toulatos (USA), Alexander Lingas (England), Gerda Wolfman and Nina-Maria Wanek (Austria), Christian Troeslgård (Denmark), and in Russia with Evgeny Gertsman and also with the editorial board of ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, where he is responsible for the critical evaluation and composition of all entries on Byzantine musicology and the like. In the mentioned perspective, he is preparing a critical edition of the theoretical essay by Pachomios Roussanos for the series Corpus Scriptorum de Re Musica, published by the Academy of Vienna, a work assigned to him by Gerda Wolfram and Christian Hannick. He is also preparing, in collaboration with Diane Toulatos, professor at the University of Missouri, a book intitulated A Chronological History of Byzantine Music: Medieval, Post-Byzantine and the New Method. All his studies have been published under the sponsorship of various publishing and research organizations, both Greek and international. Many young PhD researchers prepare their theses under his supervision, whilst others, former students of his and now doctors, have become professors and occupy important posts in public education and in society at large. He regularly participates in juries for the election of new members of academic staff in various universities both in Greece and abroad. Furthermore, many young scholars from Europe, Asia and America seek his advice on matters of shared interest and follow his suggestions in regard to their doctoral thesis. His students’ research displays the traits that define his own work, i.e. the approach of theoretical and historical issues in the light of artistic creation. In collaboration with a number of PhD researchers, he attempts an original and innovative interdisciplinary approach of Byzantine music under the prism of cultural anthropology. 

At the same time, he is the director of an artistic group of international renown, the choir “Masters of Psaltic Art”. With this choir he has given, up to the present day, more than 400 performances in Europe, Asia, America and Australia and has appeared in many radio and TV shows in Greece and abroad. The Masters of Psaltic Art have performed at famous concert halls all over the world (such as the Music Halls of Greece, Romania, Russia, Estonia and S. Korea, the Sydney Opera House and elsewhere), but also at many sacred Byzantine monuments (such as the Orthodox Cathedral of Athens, the Ekatontapyliani Church of Paros, the Holy Cave of the Apocalypse in Patmos, the Saint Mark’s Basilica in Venice, the Great Meteoron Monastery, the Church of Saint Lazarus in Larnaca, Cyprus, the Church of the Holy Sepulcher in Jerusalem, the Cathedral of Saint Andrew in Patras, etc.) on the occasion of various festivities or anniversaries (such as the 2000th anniversary of the Annunciation in Nazareth, the visit of the Ecumenical Patriarch in Magna Grecia, etc). Furthermore, the Masters of Psaltic Art have recorded, up to the present day, 25 CDs.

As a choir director, he has an international career: several choral ensembles, Byzantine or otherwise, often invite him as a guest director, and his successful performances have received substantial praise. Recently, in the frame of the Credo XVI (International Festival of Orthodox Sacred Music, 24 September – 4 October 2009) in Tallinn, Estonia, he directed the 50 member Estonian Male Choir RAM, presenting a program based exclusively on Byzantine music. Furthermore, in January 2010 and November 2013 as a guest director of the famous American choir Capella Romana, he presented an exclusively Byzantine program (“A Byzantine Christmas” and "A Patriarch's Chants", respectively) in Portland and Seattle, where, before every concert, he gave a pre-concert lecture.

He also is an internationally recognized and praised chanter, i.e. an artist-performer of Byzantine music. He chants regularly in a church at the center of Athens, but also in various religious and artistic events both in Greece and abroad, where he is frequently being invited as a chanter. Finally, he has recorded, alone or with various ensembles, often under his own direction, various Byzantine hymns – several of them were discovered by himself in the frame of his parallel academic research.

His whole activity as an internationally recognized musician in his twofold quality, both as a scientific researcher and university professor and as an artist, composer, interpreter, and director of musical ensembles, explores new paths toward a global, multifaceted and innovative approach to Byzantine Musicology. Simultaneously, he aims at directing scientific interest toward yet another interdisciplinary approach to the classical parameters of Byzantine musicology, thus attempting (with the contribution of his students and colleagues, visibly influenced by his thinking) to open a new channel in investigating and analysing art which tends to be internationally recognized.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου