ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Απολογισμός Εκκλησιαστικού Μουσείου για το Σχολικό Έτος 2012-2013

ΠΗΓΗ:imalex.gr

Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης είναι χώρος πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Αποτελεί μια ζωντανή απόδειξη ότι στην περιοχή της Θράκης η κοινωνία και η Εκκλησία υπήρξαν παραγωγικές σε όλες τις φάσεις της ιστορίας τους. Η Συλλογή του Εκκλησιαστικού Μουσείου Αλεξανδρουπόλεως αποτελείται από αντικείμενα εκκλησιαστικής τέχνης που στο μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από τις περιοχές γύρω από τον ποταμό Έβρο. Ο επισκέπτης του Μουσείου μέσα από τα εκθέματα σχηματίζει μια συνολική εικόνα για την κοινωνία και την Εκκλησία στη Θράκη Το Εκκλησιαστικό Μουσείο Αλεξανδρουπόλεως τα τελευταία πέντε χρόνια έχει κάνει ένα σημαντικό άνοιγμα προς τους μαθητές. Εκτός από την τυπική ξενάγηση που προσφέρει έχει διαθέσιμα και εννέα (9) εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν θεματικές ενότητες πολλών σχολικών μαθημάτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
Στη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 1.712 μαθητές από σχολεία του Έβρου, της Ξάνθης, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής παρακολούθησαν κάποιο από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου ή τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό σχετικά με τη Μουσειακή εκπαίδευση παρακολούθησαν και 279 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Τέλος τα προγράμματα του Εκκλησιαστικού Μουσείου και η συμβολή τους στην ανάδειξη του πολιτισμού και της κουλτούρας της περιοχής παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ανάδειξης θρησκευτικής κληρονομιάς «COMMON RELIGIOUS CULTURAL PATHWAYS (CORECT)».
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο ευχαριστεί όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και αναγνωρίζει τον κόπο και την προετοιμασία όλων για τη συμμετοχή τους σε ένα μουσειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τη Μουσειακή Εκπαίδευση μάς δίνει την αφορμή για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι, για το σχολικό έτος 2013-2014 εκτός από τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι διαθέσιμα και τα εξής:
  • «Η τέχνη του ψηφιδωτού στην εποχή του pixel». Στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται αναφορά στην τέχνη του ψηφιδωτού και οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουν μόνοι τους ένα ψηφιδωτό.
  • «Τα επαγγέλματα των αγίων και οι άγιοι των επαγγελμάτων», πρόγραμμα στο οποίο θα παρουσιάζονται παραδοσιακά επαγγέλματα μέσα από τις εικόνες της Εκκλησίας, αλλά και μέσα από τις προσφορές των συντεχνιών της Αίνου του 18ου και 19ου αιώνα που θησαυρίζονται στο Μουσείο.
  • «Ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου». Στο πρόγραμμα αυτό θα γίνεται αναφορά στο θυμίαμα και οι μαθητές θα έχουν την δυνατότητα να φτιάξουν μόνοι τους θυμίαμα.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου