ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Κώστας Ζορμπάς
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ:

ΚΥΚΛΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:  Η Θρησκεία στη ζωή, στην ιστορία και στον πολιτισμό

Βασικός σκοπός της διδασκαλίας του Γυμνασίου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης: οι μαθητές να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τη σχέση της θρησκείας και του πολιτισμού που παρήγαγε ιστορικά μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία: αφενός έκφρασης, μαρτυρίας και ερμηνείας του εσωτερικού της βιώματος σε μορφές επικοινωνίας και αφετέρου, αναμέτρησης και διαλόγου με την εκάστοτε εποχή και τα συστήματα-παραδείγματα νοηματοδότησης του ανθρώπινου βίου. Έτσι, δίνεται έμφαση στη ζωή, στην ιστορία, στην τέχνη και στον πολιτισμό που σάρκωσαν ο Χριστιανισμός, ιδιαίτερα η Ορθοδοξία και οι μεγάλες θρησκευτικές παραδόσεις, ενώ γίνεται και μια κριτική παρουσίασή τους μέσα από θεμελιώδεις άξονες, όπως Θεός, κόσμος, άνθρωπος, ηθική, κοινωνία, πολιτισμός, σύγχρονη ζωή. Στο τέλος του κύκλου επιχειρείται ένα άνοιγμα στον ευρύτερο θρησκευτικό χάρτη της Ελλάδας και της Ευρώπης.


Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θέματα των ενοτήτων της Β’ Γυμνασίου:  Οι θεματικές ενότητες οργανώνονται γύρω από διλημματικά και συγκρουσιακά  ζητήματα -προσωπικά και κοινωνικά- με βαθύτατα θεολογικό και ηθικό χαρακτήρα, τα οποία εκδιπλώνονται και προσεγγίζονται ως προς τις επιπτώσεις τους στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, πάνω στο ιστορικό διάνυσμα της διαδρομής της Χριστιανικής Εκκλησίας από την περίοδο της Εικονομαχίας μέχρι και τον 19ο αιώνα.

Επιδιωκόμενες γνώσεις γύρω από τη θρησκεία:
α) από το Χριστιανισμό: να γνωρίζουν, να αναλύουν και να αξιολογούν τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την εξάπλωση της Χριστιανικής πίστης, τη σχέση του Χριστιανών με τον «άλλο» και το διαφορετικό.
β) από τις άλλες θρησκείες:  να αναγνωρίζουν τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας και  τις αποτυπώσεις της θρησκευτικής πίστης απέναντι στον άνθρωπο.
γ) να εφαρμόζουν τα χαρακτηριστικά του διαπολιτισμικού διαλόγου σε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής (σχολείο, οικογένεια, εργασία, κοινωνία, φύλο, φυλή κλπ.)

Επιδιωκόμενη θρησκευτική μάθηση:
α) αντίληψη των διαφορετικών πραγματώσεων του Χριστιανισμού  (ανθρωπολογικό πρότυπο Κυρίλλου και Μεθοδίου) 
β) συνειδητοποίηση των επιρροών της θρησκείας στην καθημερινή ζωή των πιστών
γ) συνειδητοποίηση των στοιχείων που ενώνουν τους πιστούς/πολίτες
δ) αναγνώριση της πολιτισμικής και ανθρωπιστικής διάστασης της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού
και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στις γειτονικές Χώρες
ε)κατανοήσει την ετερότητα –και τη θρησκευτική- στις τοπικές κοινωνίες και να εκφράζουν τα πιστεύω τους χωρίς προκαταλήψεις
 


Η ενότητα 4 όπως αναπτύσσεται στο ΠΣ


4. Εμείς και οι «άλλοι»
(4 δίωρα)

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικά θέματα
Δραστηριότητες
Εκπαιδευτικό υλικό

1.  αναπαράγουν την εποχή και τις συνθήκες του εκχριστιανισμού των Σλάβων
2.  παρουσιάζουν τη ζωή και τη δράση των Κυρίλλου και Μεθοδίου
3.   εξετάζουν το θεολογικό υπόβαθρο των επιλογών τους και αξιολογούν τις επιλογές της Χριστιανικής Εκκλησίας με κριτήρια ανθρωπιστικά, κοινωνικά και πολιτισμικά
4.   αξιολογούν τη σημασία του εκχριστιανισμού των Σλάβων για τον πολιτισμό τους
5.  εκφράζουν τις προσωπικές τους ιδέες για το ζήτημα της ετερότητας και διαλέγονται πάνω στα τυχόν στερεότυπα που διατηρούν
6.  ανακαλύπτουν τη διαφορά μεταξύ αναγνώρισης δικαιωμάτων - προσφορά αγάπης στους ανθρώπους
7.  αναγνωρίζουν και αξιολογούν τη θετική στάση απέναντι στον «άλλο» και σε άλλες θρησκείες
  Από τις εμπειρίες των εφήβων
         i.            Ποιος είναι ο «άλλος»; Το πρόβλημα της ετερότητας
·    Ο ξένος: από τον «μακρινό» στον «ανεπιθύμητο»
·    Τι συμβαίνει όταν θεωρούμε «ξένο» τον διαφορετικό από μας; (Μισαλλοδοξία, ρατσισμός, διακρίσεις, πόλεμοι, γενοκτονίες και «Ολοκαυτώματα», στίγματα του πολιτισμένου κόσμου)
·     Η νομική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια απάντηση του πολιτισμένου κόσμου   
iii.                 Από την ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας:  ο εκχριστιανισμός των Σλάβων - Κύριλλος και Μεθόδιος (εποχή, γεγονότα, πρόσωπα)
iv.                 Η χριστιανική απάντηση για τον «άλλον»
·    «Δος μοι τούτον τον ξένον»: ο ξένος στην ορθόδοξη παράδοση
·    Ο ξένος ως αδελφός, οι «άλλοι» ως δημιουργήματα του Θεού
·    Η χριστιανική αγάπη ως υπέρβαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων (Ακάκιος, επίσκοπος Αμίδης, που διέθεσε τα πολύτιμα ιερά σκεύη των χριστιανικών ναών για να συγκεντρώσει χρήματα και να διασώσει επτά χιλιάδες Πέρσες στρατιώτες που είχαν αιχμαλωτιστεί από τους Βυζαντινούς)
v.                     Ο σεβασμός του ανθρώπου σε διάφορες θρησκείες


·      Προκαταβολικός οργανωτής με ένα κείμενο γύρω από τις προκαταλήψεις και από την ετερότητα
·      Google earth: στα βήματα του Κυρίλλου – Μεθοδίου
·      Η παρουσία τους στις γειτονικές μας χώρες (ναοί, αγάλματα, ονόματα)
·      Σλάβοι λογοτέχνες (κείμενα στην τάξη)
·      Επίλυση προβλήματος: Πώς η αλληλεγγύη μετατρέπεται σε δυσπιστία;
·      Dimensional Analysis: Μετανάστευση & προσφυγιά (με στόχο να κατανοηθεί ως αναπόσπαστη διάσταση της ανθρώπινης ιστορίας και να αναλυθούν οι λόγοι που μετατρέπεται σε εχθρότητα και ρατσισμό)
·      Κατασκευή ταμπλώ με τα δικαιώματα
·      Η μαρτυρία της λογοτεχνίας (Έλληνες πεζογράφοι για το Ολοκαύτωμα, Πρίμο Λέβι κ.ά.)
·      Οργανισμοί που προωθούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου
·      Ο Χριστός και οι «άλλοι»: Σαμαρείτισσα, Χαναναία, Ρωμαίος εκατόνταρχος, λεπροί, Ζακχαίος, Φαρισαίος, ληστής
·      Οι οικείοι του Χριστού (Μκ 3, 31-35· Μτ 25, 31-46)
·       Μελέτη περίπτωσης: Σκόπτσοβα, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός για Εβραίους και Άραβες
·       Εβραίοι ειρηνιστές για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων
·       Παιχνίδι ρόλων μεταξύ διάφορων «άλλων» για ανίχνευση των  βιωμάτων τους
·       Σχέδιο έρευνας ή δράσης: Παρέμβαση με θέμα «Αγωνιζόμαστε εναντίον μιας προκατάληψης»
·       Προετοιμασία-πραγματοποίηση μιας συνέντευξης με εκπρόσωπο θεσμού που σχετίζεται με το θέμα
·       Παιχνίδι για τα στερεότυπα
·       Με ποιον θα ήθελα να ταξιδέψω
·       Εργασία σε ομάδες: Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά …..

Από εγχειρίδια ΟΕΔΒ
Γ΄ Γ/σίου (2006), δ.ε. 22.

Από Εκπ. Λογισμικά ΥΠΔΜΘ/ΠΙ
·   Βιβλιοθήκη / Η Ιστορία της Εκκλησίας / Περαιτέρω εξάπλωση στην Ευρώπη, και Βιβλιοθήκη / Καινή Διαθήκη / Η διδασκαλία του Χριστού, στο Θρησκευτικά Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (2007)
·   Σύγχρονα Θέματα / Προκατάληψη, στο Όψεις της Θρησκείας
·   Εκκλησιαστική Ιστορία / Ο Χριστιανισμός στην Ευρώπη, Η Ορθοδοξία στον κόσμο και ο αγώνας για χριστιανική ενότητα, και Καινή Διαθήκη / Η στάση του Χριστού απέναντι στις κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες της εποχής του, στο Θρησκευτικά Γυμνασίου (2000)

·    Γ. Τσιάκαλου, Οδηγός Αντιρατσιστικής Εκπαίδευσης
·    Ιω. Χρυσόστομος
·    Θαν. Παπαθανασίου, Ο Θεός μου ο αλλοδαπός, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 2002
·    Λ. Καμπερίδης, Δος μοι τούτον τον ξένον
·    Χρ. Σταμούλης, Ώσπερ ξένος και αλήτης
·    Λεβ Ζιλέ, Αγάπη δίχως όρια
·    Ίβο Άντριτς, Το γεφύρι του Δρίνου
·    Α. Bloom, Θέλει τόλμη η προσευχή (η Εκκλησία είναι το μυστήριο της συνάντησης, σ. 91-93)
·    Αρχ. Αυστραλίας Στυλιανός, Ο βαθμός της εκπλήξεως (ο άλλος, σ. 65)
·    Αρχ. Αναστάσιος, Ιεραποστολή
·    Αρχ. Αναστασίου, Παγκοσμιότητα & Ορθοδοξία (τα δικαιώματα του ανθρώπου στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σ. 85-92)
·    Μτ 10, 40.  42
·    Μτ 25, 40
·    Σπλαχνικός πατέρας
·    Τ. Λειβαδίτης, «Πολύτιμος στίχος», Μικρό βιβλίο για μεγάλα όνειρα, Κέδρος, Αθήνα 21987, σ. 43. (για τη θυσιαστική αγάπη)
·    Π. Ευδοκίμωφ, Η προσευχή της ανατολικής Εκκλησίας, σ 20, για τον Rabbi Baruch


ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:  Σλάβοι, Κύριλλος, Μεθόδιος, Χριστιανισμός, Εκκλησία, διαφορετικότητα, ισότητα

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι μαθητές:
·         αναπαράγουν την εποχή και τις συνθήκες του εκχριστιανισμού των Σλάβων
·         παρουσιάζουν τη ζωή και τη δράση των Κυρίλλου και Μεθοδίου
·         εξετάζουν το θεολογικό υπόβαθρο των επιλογών τους και αξιολογούν τις επιλογές της Χριστιανικής Εκκλησίας με κριτήρια ανθρωπιστικά, κοινωνικά και πολιτισμικά
·         αξιολογούν τη σημασία του εκχριστιανισμού των Σλάβων για τον πολιτισμό τους
·         εκφράζουν τις προσωπικές τους ιδέες για το ζήτημα της ετερότητας
·         ανακαλύπτουν τη διαφορά μεταξύ αναγνώρισης δικαιωμάτων και προσφορά αγάπης προς τους ανθρώπους
·         αναγνωρίζουν και αξιολογούν τη θετική στάση απέναντι στον «άλλο» και τις άλλες θρησκείες
·         να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τις διαφορετικές μορφές θρησκευτικής έκφρασης στην κοινωνία,
·         να γνωρίζουν τις θρησκευτικές αργίες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους,
·         να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη σημασία της Κυριακής ή άλλης θρησκευτικής ημέρας για την προσωπική ζωή τους,
·         να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις παραβολές και να εντοπίζουν τα σημεία εκείνα που μπορούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μέσα στην κοινωνία,
·         να είναι σε θέση να περιγράψουν παραδείγματα κοινωνικής αδικίας και να αναγνωρίζουν την προέλευση και τις συνέπειές τους,
·         να γνωρίζουν τις βιβλικές προτροπές και τα σημεία εκείνα της θεολογίας  που αναδεικνύουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να είναι ικανοί να το συνδέουν με τα συναίσθημά τους για τη δικαιοσύνη,
·         να είναι ικανοί να εξηγήσουν τη χρησιμότητα του σεβασμού προς τον άλλον για την καλύτερη διαβίωση μέσα στην κοινωνία,
·         να γνωρίζουν ότι η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική εργασία είναι μια βασική λειτουργία της εκκλησιαστικής κοινότητας.


ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α. Το Βυζάντιο και οι Σλάβοι
Η ιεραποστολική δράση των Θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου.
Διάδοση του Χριστιανισμού στους Σλάβους, τους Τσέχους, τους Πολωνούς και τους Ρώσους. Ανάπτυξη του σλαβικού πολιτισμού (σλαβική γλώσσα).
Προστάτες της Ευρώπης.

·       Εργασία σε ομάδες:  Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και ήδη από την προηγούμενη φορά έχουμε φροντίσει/ζητήσει να μελετήσουν τα χαρακτηριστικά της εποχής, το βίο των Αγίων, τη στάση των «άλλων» (Σλάβοι) απέναντί τους.
·       Δραματοποίηση: Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη δραματοποίηση μιας σκηνής σχετικά με το διάλογο που θα μπορούσαν να είχαν οι δύο ιεραπόστολοι με τους άρχοντες της εποχής εκείνης. Τί θα μπορούσαν να πουν στον διάλογο αυτό; Ποιο θα ήταν το κεντρικό θέμα συζήτησης; Υπήρχαν αντιρρήσεις από την εμφάνισή τους;
·       Εργασία στο σπίτι: Πώς αντιμετωπίζουν τους αγίους οι Χώρες αυτές σήμερα (Νεομάρτυρες); Γιατί καθιερώθηκαν ως προστάτες της Ευρώπης;
·       Χρήση του Google Εarth: στα βήματα των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου (από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Ρώμη).
·       Ιστορικές και πολιτιστικές αναφορέςργα τέχνης, τοιχογραφίες, μουσική)


Πηγή:
Κέντρο Πολιτιστικών Μελετών «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος»: www.peebe.gr/site.php?&PHPSESSID=cc69469f98a9fc80ca709a4f344c95c8&file=kpmakm.xml

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: αναφορές στη Βυζαντινή Ιστορία (ιστορικά γεγονότα της εποχής εκείνης)

Β. Εγώ και ο «άλλος». Μετακίνηση πληθυσμών-πολιτισμών
Καθημερινά οι μαθητές ανακαλύπτουν (ΜΜΕ, γειτονιά) διαφορετικά πρόσωπα, αξίες, θρησκευτικές κοινότητες. Τα ερωτήματα που θα μπορούσαν να τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής: Ποιος είμαι πραγματικά; Τί πρέπει να προσέξω, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποια σύγκρουση (κοινωνική ή θρησκευτική); Γιατί υπάρχουν και «άλλοι» ανάμεσά μας; Βασικό στοιχείο της συνύπαρξης των μελών μιας κοινότητας: η προσωπική ελευθερία. Πώς μπορεί να υπάρχει σε μια κοινότητα υπευθυνότητα και αλληλοσεβασμός (θρησκευτικός, πολιτισμικός); Πώς δημιουργούνται οι προκαταλήψεις; Μπορεί κάθε πρόσωπο να εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο;

Συζήτηση στην τάξη: «Τί με αρέσει» και «τί δεν με αρέσει» σε μια πλουραλιστική κοινωνία (μέλη, θέματα που συζητούν,  τα συναισθήματά  τους και τα θρησκευτικά τους πιστεύω, κ.ά.).
Μελέτη Περίπτωσης:  Συζήτηση πάνω σε ένα πρόβλημα που διάβασε ένας μαθητής στην εφημερίδα ή άκουσε στις ειδήσεις. Πώς το ερμηνεύουν; Υπάρχουν προκαταλήψεις; Ποια είναι η θέση της Ορθοδοξίας;
Παιχνίδι ρόλων:  Περιγραφή των διαφορετικών ρόλων στην κοινωνία.
Ασκήσεις και τόποι στο διαδίκτυο και το λογισμικό Γυμνασίου.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: αναφορές στην Αγωγή του Πολίτη και την Ιστορία

Γ. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντιμετώπιση θρησκευτικών ή άλλων κρίσεων
Οι κοινωνίες μας είναι πλέον πολυπολιτισμικές. Οι πολίτες/πιστοί μιας κοινωνίας καλούνται να ζήσουν μαζί σεβόμενοι τις διαφορετικές αντιλήψεις (σύμβολα, γλώσσα, θρησκεία, ήθη και έθιμα). Ποια η σημασία και η αξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Ποιες οι χριστιανικές επιρροές που δέχθηκαν οι διάφορες Συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Εργασία σε ομάδες:  Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και η κάθε μία, αφού μελετήσει την  Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E4317264-DB27-42FE-873E-1ECCACABB045/0/GreekGrec.pdf) παρουσιάζει στην τάξη τις βασικές αρχές για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Τοποθετούν λέξεις-κλειδιά στον πίνακα και εξηγούν στους συμμαθητές τους για τις επιλογές τους.
Μελέτη Περίπτωσης: Υπάρχουν διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες στη γειτονιά μου;
Σενάριο: Έξι βήματα για την αντιμετώπισης κρίσεων (θρησκευτικών, κοινωνικών κ.ά.).

1. Ανάγκες της Ομάδας Α                                                                                                                                2. Ανάγκες της Ομάδας Β     
α)                                                                                                                                                                  α)
β)                                                                                                                                                                  β)
…..                                                                                                                                                                   …….
2. Προσπάθεια οριοθέτησης του προβλήματος

3. Ιδέες για την αντιμετώπισή του
α)
β)
γ)
….
4. Αξιολόγηση των προτάσεων για την Ομάδα Α                                                                4. Αξιολόγηση των προτάσεων για την Ομάδα Β
α)                                                                                                                                                   α)
β)                                                                                                                                                   β)
…..                                                                                                                                                    ……………
5.  Ποια πρόταση είναι η καλύτερη;

6. Απόφαση: Πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη πρόταση;
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: αναφορές στην Αγωγή του Πολίτη (συλλογική λήψη αποφάσεων, δημοκρατικό πολίτευμα)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ομαδοσυνεργατική, χρήση project , βιωματική, διερευνητική, γνωστική, εποικοδομιστική.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  • Οικουμενικό Πατριαρχείο: http://www.ec-patr.gr (Ομιλίες σχετικές με το σεβασμό του άλλου και της διαφορετικότητας)
·         Δικτυακός τόπος με πολλές εικόνες από την Μυριόβιβλο, το ηλεκτρονικό μουσείο της Εκκλησίας της Ελλάδος: http://www.myriobiblos.gr/museum/icons/index.html
·         The European Wergeland Centre, Stensberggt 25, NO-0170 Oslo, Noρβηγίαwww.theewc.org
·         Για τη θρησκευτική ελευθερία βλ. www.state.gov


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Περιγραφή επιπέδων επιτευγμάτων των μαθητών (Description of levels of achievements)
ΕΠΙΠΕΔΟ


Γνώσεις και κατανοήσεις γύρω από το θέμα:


Έκφραση σκέψεων και ερωτημάτων (υπό το φως όσων έμαθαν & κατανόησαν)


Ανάπτυξη στάσεων


Ανάπτυξη δεξιοτήτων / ικανοτήτων
Διδασκαλίες και πηγές θρησκειών
Πρακτικές & τρόπους ζωής πιστών
Σύμβολα & τύπους έκφρασης
Προσωπική ταυτότητα
Σημασία, σκοπός, αλήθεια
Αξίες και δεσμεύσεις
Γραπτή & προφορική έκφραση

Διερεύνηση

Συνεργασία
Φαντασία & δημιουργικότητα


Αφηγούνται τα γεγονότα της ζωής των Αγίων


Η δύναμη της πίστης των Αγίων και της ιεραποστολής

Νεομάρτυρες
Θυμούνται και περιγράφουν χαρακτηριστικά

Αναγνωρίζουν


Αναφέρονται σε βιώματα που σχετίζονται με τη θρησκευτική τους κοινότητα


Εκφράζουν ερωτήματα, απορίες, προβληματισμούς
Αναδεικνύουν τα στοιχεία εκείνα που θεωρούν ως τα σπουδαιότερα και τα οποία μπορούν να νοηματοδοτήσουν τη δική τους ζωή

Συναισθάνονται τη διαφορετικότητα
Μεταφέρουν χαρακτηριστικά των δικών τους κοινοτήτων (θρησκευτικών κλ.π)


Προγραμματίζουν στο χωροχρόνο τις δράσεις τους

Αναζήτηση
οργανώνουν τον κόσμο της τάξης και του Σχολείου τους


Δραματοποίηση
καταστάσεων, παιχνίδια ρόλων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου