ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Μαρία Συργιάννη Σχολική Σύμβουλος ΘεολόγωνΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 -Μακαρισμοί (Ματθ. 5,  3-16)

{Στους «Μακαρισμούς» ο Χριστός παραθέτει τη βασική ιδέα της διδασκαλίας του και περιγράφει πρότυπα ανθρώπων του καινούργιου,
μεταμορφωμένου, ανακαινισμένου κόσμου που ευαγγελίζεται, της Βασιλείας του Θεού }.*

Α. Κείμενο**

Τεχνική 5Π&1Γ
Ποιό είναι το γεγονός?

………………………………………………..
Ποιος πρωταγωνιστεί?

………………………………………………….
Πού συνέβη?

………………………………………………….
Πότε συνέβη?

……………………………………………………
Ποιοί βρίσκονται εκεί?

…………………………………………………..
Γιατί συνέβη?

……………………………………………………

Υπογραμμίστε στο κείμενο και καταγράψτε στον πίνακα τα πρότυπα των ανθρώπων του καινούργιου κόσμου
1

2

3

4

5

6

7

8


  1. Πως ονομάζει ο Χριστός αυτούς τους ανθρώπους?
  2. Γιατί νομίζετε ότι τους αποκαλεί έτσι?
  3. Στη σύγχρονη πραγματικότητα μπορούν οι άνθρωποι να μιμηθούν και να λειτουργήσουν με βάση τα παραπάνω πρότυπα?
  4. Ποιες μορφές κακού μπορούν να καταπολεμηθούν σύμφωνα με τους Μακαρισμούς?

* Βοηθητικό υλικό =Εγχειρίδιο Β΄Λυκείου, κεφ. 5, σσ. 47-52
**Μπορεί να δοθεί μια Καινή Διαθήκη για να ψάξουν  οι ίδιοι οι μαθητές και να  εντάξουν το κείμενο στην όλη συνάφεια (για τη τεχνική 5Π&1Γ)


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 «Κατηχητικός Λόγος» Ιωάννου του Χρυσοστόμου
 Α. Κείμενο**

Τεχνική 5Π&1Γ

Ποιό είναι το κείμενο?

………………………………………………..
Ποιος είναι ο δημιουργός του?

………………………………………………….
Πού διαβάζεται?

………………………………………………….
Πότε διαβάζεται?

……………………………………………………
σε Ποιους  απευθύνεται?…………………………………………………..
………………………………………………….
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Γιατί?

……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….


  1. Ποια μορφή κακού καταργεί και ποια ελπίδα δίνει στον άνθρωπο η Ανάσταση του Χριστού ?
  2. Πως ο αγιογράφος αποδίδει στην εικόνα τα λόγια του Χρυσοστόμου για τη νίκη του Χριστού πάνω στον Άδη(=θάνατο)?**

*Το κείμενο δίνεται και σε μετάφραση. (Φωτοτυπία η σ.133 του εγχειριδίου της  Β΄Γ/σίου. Από εκεί αντλούν οι μαθητές και τις πληροφορίες για να συμπληρώσουν την Τεχνική 5Π&1Γ)
** Δίνεται  εικόνα της Ανάστασης (πχ. από τη Μονή της Χώρας, Μανουήλ Πανσέληνου-Πρωτάτο Αγ. Όρους, κλπ, πλαστικοποιημένη ή την προβάλουμε στον τοίχο)


Η μεταμόρφωση της ζωής και του κόσμου στον Χριστιανισμό: η χριστιανική πρόταση (3ο-4ο    δίωρο)


ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (θέματα)

Α. Μακαρισμοί ,Ματθ.5,  3-16,        (υπόδειγμα)

Β. Ύμνος της Αγάπης, Κορ.Α΄13

Γ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος Κατηχητικός      (υπόδειγμα )

Δ. Θεία Ευχαριστία (σύνδεσμος αγάπης, κοινωνίας, ενότητα διαρκής, ουσιαστική σχέση, κατάργηση αισθήματος μοναξιάς και περιθωριοποίησης, εξάλειψη ανισοτήτων, συνάντηση…)

Ε. Ανάσταση- Πάσχα (κείμενο: Β. Στογιάννου, Η Ανάσταση των νεκρών,        εικόνα «Η εις Άδου Κάθοδος» νίκη του Χριστού στο κακό και το θάνατο-απαρχή μεταμόρφωσης του κόσμου

ΣΤ.  Βασιλεία του Θεού (κείμενα: Μ. Λάνγκερ, L. Zenetti «ελθέτω η Βασιλεία Σου…» Ματθ.7,21, παραλλαγή στο Αποκ.21, 1-5 “Horizonte”/ βιβλίο Β΄Λυκείου)

Ζ. Άγιοι Πάντες (άγιοι, αγιότητα, πρόκληση και πρόσκληση της εκκλησίας… ο «αληθινός» άνθρωπος, συνάντηση με το Θεό, το συνάνθρωπο, τη δημιουργία…)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου