ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου κατὰ τὸ Συνέδριον "Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 100+1 Χρόνια" (K/Πoλις, 15 Μαρτίου 2012)

Μ πολλν χαρν ερισκόμεθα κα πάλιν ες τν φιλόξενον ατν αθουσαν το Ζωγραφείου, νς κ τν στορικν κπαιδευτηρίων τς Πόλεώς μας, δι ν χαιρετίσωμεν τ συνέδριον τ ποον ργανώθη κα πραγματοποιεται π τν αγίδα το Οκουμενικο μν Πατριαρχείου μ τν συμμετοχν πολλν κα διακεκριμένων πιστημόνων κα μιλητν, τος ποίους κα καλωσορίζομεν μετ πολλς γάπης κα τιμς ες τν Πόλιν μας.
φορμν δι τν ργάνωσιν το συνεδρίου ποτελε φιέρωσις το διαρρεύσαντος τους 2011 ες τν μεγάλην μορφν τν νεοελληνικν γραμμάτων, ες τν Σκιαθίτην πεζογράφον λέξανδρον Παπαδιαμάντην, μ τν εκαιρίαν τς συμπληρώσεως κατν τν π το θανάτου ατο, λλ κα μεγάλη πήχησις το ργου του, τ ποον γγίζει τς σωτέρας χορδς τς ψυχς το νθρώπου κα διαιτέρως τν λλήνων.
Κα δν θ το δυνατν ν μ συμβαίν τοτο, φ σον διος Παπαδιαμάντης, διος κύρ-λέξανδρος, πως συχνάκις ποκαλεται μέχρι τς σήμερον π τος φίλους κα τος θαυμαστς το ργου του, πρξε μία εαίσθητος κα ποιητικ φύσις, ποία συνεκινετο π τν γνησιότητα τν πλν κα ταπεινν νθρώπων, π τ κάλλος τν παραδόσεων κα τν θίμων το Γένους μν, π τν ραιότητα κα τν μαγείαν τς φύσεως, κα ξέφραζε τν γάπην κα συγκίνησίν του ατν γλαφυρς κα ρεαλιστικς δι τν διηγημάτων κα πεζογραφημάτων του, μεταφέρων τοιουτοτρόπως κα ες μς εκόνας κα βιώματα τς ποχς του.
ς κα λλοτε χομεν δηλώσει, παιδιόθεν γαπούσαμε τν ποίησιν, κα ς μαθητς σχολούμεθα μ τν νθολόγησιν ργων ατς, διότι γνησία ποίησις ποτελε ανον πρς τν ποιητν το σύμπαντος κόσμου Θεν κα κφρασιν τν ποκρύφων τς νθρωπίνης ψυχς κα ποστάσεως.
ν κα λέξανδρος Παπαδιαμάντης πρξε κατ ξοχν πεζογράφος, δν διέφερε πολ π ποιητν χάρις «ες τν μαγείαν τν λέξεων κα τν φράσεων» τς ποίας χρησιμοποιε, ς εστόχως παρατηρε νας κ τν μελετητν το ργου του.
Δν εναι, λλωστε, τυχαον τι δύο κ τν μεγαλυτέρων νεοελλήνων ποιητν τν θαυμάζουν κα τν γκωμιάζουν: ες ξ ατν εναι Κωνσταντνος Καβάφης, ποος τν χαρακτήρισεν ς «τν κορυφν τν κορυφν», κα τερος εναι δυσσες λύτης, ποος τν ναφέρει ες τν ποιητικν σύνθεσίν του «ξιόν στι» μο μετ το ποιητο Διονυσίου Σολωμο, προτρέπων: «που κα ν σς βρίσκει τ κακό, δελφοί, … μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμ κα μνημονεύετε λέξανδρο Παπαδιαμάντη». Ες τν Σκιαθίτην πεζογράφον λύτης φιέρωσε κα να δοκίμιον π τν τίτλον « μαγεία το Παπαδιαμάντη», ες τ ποον μεταξ λλων παρατηρε: « ποιητικ νοημοσύνη το Παπαδιαμάντη διατρέχει τς σελίδες του, συνεγείρει κα μαγνητίζει τς λέξεις, τς ποχρεώνει ν συναντηθον σ μία φράση πως έρας τ λουλούδια σ ναν γρό», κα τονίζει τν καθαρότητα, τν λιτότητα, τν εγένεια, τ θος τς γραφς του κα τ φς τς ψυχς του.
Πάντα τατα λκύουν τος ναγνώστας κα μελετητς το ργου το Παπαδιαμάντη κα ποδεικνύουν τι ντως νήκει ες τν χορείαν τν μεγάλων δημιουργν τς νέας λληνικς λογοτεχνίας, διότι τ πεζογραφήματά του δν μαγεύουν μόνον τν καρδίαν μας, λλ γοητεύουν τ πνεμα μας, ρεμον τν ψυχήν μας, διδάσκουν τν κρίβειαν τς λληνικς γλώσσης, ποιον θος κα μς κάνουν κοινωνος τς ζως τν νθρώπων τς ποχς του, ο ποοι παρ τς δυσκόλους συνθήκας τς ποίας ντιμετώπιζον, ζων ετυχες ν τ λιγαρκεί κα πλότητι ατν.
σύνδεσμoς το Παπαδιαμάντη μ τν Κωνσταντινούπολιν νάγεται ες τ πρτα τη τς λογοτεχνικς του δραστηριότητος, π τς δημοσιεύσεως τοτέστι κατ τ τος 1879 το στορικο μυθιστορήματός του « μετανάστις» ες τν φημερίδα «Νεολόγος» τς Πόλεώς μας, τν ποίαν γάπα κα δι τν ποίαν γράφει ες κείμενόν του δι τν πέτειον τς ννεακοσιετηρίδος τς Μονς Μεγίστης Λαύρας το γίου ρους, τι νταθα, ες τν Κωνσταντινούπολιν, δηλαδή, «ζ κα θάλλει ερ παράδοσις το μεσαιωνικο λληνισμο» κα «χει τν κοιτίδα» της «μία ψηλ ποίησις, ποίησις χριστιανική, τις δν παυσε ποτ ν μπνέ κα ν παρηγορ τος θιασώτας ατς ν τ νθρωπίν βί».
κτοτε λεξάνδρος Παπαδιαμάντης συνεχίζει ν εναι παρν ες τ νδιαφέροντα κα τς μελέτας τς νταθα μογενείας, λλ κα ες τ σχολικ ναγνώσματα, συνεχίζει ν διδάσκ μ τ σεμνότητα κα τ θος, τ ποον ποπνέουν τ πεζογραφήματά του, συνεχίζει ν διδάσκ τν πλοτον τς λληνικς γλώσσης, συνεχίζει ν δίδ φορμς δι μβάθυνσιν ες τ ργον κα τν ζωήν του.
Μίαν τοιαύτην φορμν ποτελε κα τ παρν συνέδριον, τ ποον, ς μφαίνεται τόσον κ τς διαρκείας του σον κα κ το πλουσίου προγράμματός του, θ μβαθύν κα θ ναδείξ πλείστας σας πτυχς το ργου το μεγάλου Σκιαθίτου λογοτέχνου, χρησίμους κα πωφελες δι λους τος συμμετέχοντας, κα διαιτέρως δι τος μαθητς κα τς μαθητρίας τν Σχολείων, ξ λλάδος κα ντεθεν, ο ποοι μετέχουν ες τ ραον τοτο συνέδριον, τ πραγματοποιούμενον ες τν βασιλίδα τν Πόλεων.
Μετ πολλς γάπης ποδεχόμεθα παντας, μαθητς κα καθηγητάς, ο ποοι λθον μ τν εκαιρίαν το συνεδρίου τούτου ες τν Κωνσταντινούπολιν, κα τος εχαριστομεν, ς κα τν δραστήριον διευθυντν το Ζωγραφείου, δι τν πρωτοβουλίαν των, ποία μς δίδει μεγάλην χαράν, κα ες μς κα ες τν νταθα μογένειαν κα ες τος μαθητς τν κπαιδευτικν καθιδρυμάτων τς Πόλεώς μας, ο ποοι ρχονται τοιουτοτρόπως ες στενοτέραν παφν μ τος ξ λλάδος συμμαθητάς των, γεγονς τ ποον κατ τ τελευταα τη ποτελε μίαν εχάριστον κα ασιόδοξον πραγματικότητα.
Τατοχρόνως, συγχαίρομεν κα τ ν Θεσσαλονίκ κπαιδευτήρια "Μαντουλίδη" κα τν γενικν διευθύντριαν ατν λλογιμωτάτην κυρίαν σπασίαν Χασιώτου - Δεμιρτζόγλου, διακεκριμένην φιλόλογον, διδάκτορα τς νεοελληνικς φιλολογίας, κα κάματον κπαιδευτικόν, ποία πρξεν συντονίστρια τς προσπαθείας ταύτης.
Εχαριστομεν εσέτι κα τος εσηγητς το συνεδρίου δι σα νδιαφέροντα θ μς νακοινώσουν, κα παντας τος παντοιοτρόπως συμβαλόντας ες τν ργάνωσιν κα πραγματοποίησιν το συνεδρίου «100+1 χρόνια λέξανδρος Παπαδιαμάντης».
Κατακλείοντες, πονέμομεν ες πάντας τος γαπητος παρόντας τν πατρικν κα Πατριαρχικν μν ελογίαν, εχόμενοι πιτυχ τν διεξαγωγν τν ργασιν το συνεδρίου, κα πικαλούμεθα τν χάριν κα τν φωτισμν το Θεο π πάντας μς κα π τ ργα σας. τὰ ἔργα σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου