ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ "Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μειονότητες / Sosyal Medya ve Azınlıklar"


Έχουμε τη χαρά και την τιμή να σας προσκαλέσουμε στο συνέδριο «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μειονότητες: Μεταξύ ελευθερίας έκφρασης και λόγου μίσους» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Μειονότητες» που υλοποιεί η Κοινότητα Νεοχωρίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί (Κέντρο Έρευνας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής με έδρα την Αθήνα.

Το συνέδριο που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί από τις 9:30 έως τις 17:00, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Τουρκία και την Ελλάδα για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από μέλη των μειονοτήτων ενώ ακαδημαϊκοί, διαμορφωτές γνώμης  και ειδικοί επιστήμονες θα μοιραστούν απόψεις σχετικά με την επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις πολιτικές διεργασίες και το βαθμό ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο.

Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από και προς τα Τουρκικά και τα Αγγλικά.

Δείτε στο συνημμένο το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

Το πρόγραμμα "Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης  και Μειονότητες" είναι το πρώτο πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα βακούφι (ευαγές ίδρυμα) της κοινότητας. Σκοπός του προγράμματος είναι να μελετήσει τον τρόπο χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τις μη-μουσουλμανικές μειονότητες, στο πλαίσιο της ελευθερίας έκφρασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του λόγου μίσους. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία, η διαμόρφωση προτάσεων για εξάλειψη του λόγου μίσους και η ισότιμη συμμετοχή των μελών μειονοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες:
F: Sosyal Medya ve Azınlıklar                
T: @sminorities

Με εκτίμηση,

Λάκης Βίγκας

Πρόεδρος
της Κοινότητας Παναγίας Κουμαριωτίσσης ΝεοχωρίουYeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı'nın AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu programı çerçevesinde yürütmekte olduğu azınlık vakıflarının ilk AB projesi "Sosyal Medya ve Azınlıklar" kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz uluslararası konferansta sizi de aramızda görmekten mutlu olacağız.

"Sosyal Medya ve Azınlıklar" projesi, Türkiye'deki azınlıkların sosyal medya kullanımını, ifade özgürlüğü, insan hakları ve nefret söylemi bağlamında araştıran bir projedir. Projenin genel hedefleri arasında, Türkiye'deki ifade özgürlüğünü teşvik etmek, ayrımcılık ve nefret söylemine karşı yasal düzenleme önerilerinde bulunmak, müslüman olmayan azınlıkların sosyal ve toplumsal katılımında sosyal medyanın rolünü algılamak ve bu bağlamda onların eşit vatandaş konumlarının benimsenmesini sağlamak bulunmaktadır. Proje Ortakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yunan Avrupa ve Dış Politikalar Kuruluşu ELIAMEP’ dir.

Konferansta, bir seneyi geride bırakmış projede gerçekleştirilmiş araştırma ve faaliyetlerin sunumlarının yanı sıra, Türkiye'den ve yurtdışından konu ile ilgili akademisyen ve hukukçuların konuşmaları ile azınlık kurumlarının temsilcilerinin kendi deneyimlerini aktaracakları kapsamlı bir program yer alacaktır.

Konferans, 13 Kasım 2015'de Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü'nde yapılacaktır. Konferans boyunca Türkçe - İngilizce - Türkçe simültane çeviri sağlanacaktır.  
Ekte Konferans Programını bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
F: Sosyal Medya ve Azınlıklar                
T: @sminorities

Saygılarımızla,
Laki Vingas
Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı
Başkanı
We would like to invite you to the international conference we organize together with İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center  as part of the European project ‘Social Media and Minorities’, the first European project of a minority foundation in Turkey, carried out by the Yenikoy Virgin Mary Greek Orthodox Church and School Foundation under the Civil Society Dialogue Programme between Turkey and the European Union.
Social media and minorities” is a project investigating the use of social media by the minorities in terms of freedom of expression, human rights and hate speech. This project generally aims to promoting freedom of expression, identifying legal limitations around social media specifically regarding hate speech, increasing social and political participation of non-Muslim community members and enhancing social and political participation of non-Muslim minorities by focusing on social media as a means, thus providing their adoption of equal citizen position.İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center and Hellenic Foundation For European And Foreign Policy (ELIAMEP) are the Project Partners.
During the conference, the results of the conducted survey and activities carried out in the framework of the project will be presented as well as academia, civil society groups, public opinion leaders from Turkey and abroad, representatives of minority organizations will take the opportunity to share experiences and views on the subject.
The conference will be held at Istanbul Bilgi University in Dolapdere Campus on Friday November, 13th. There will be a simultaneous translation to Turkish and English.
You can find the programme of the conference in the attached file.
For more information please visit:
F: Sosyal Medya ve Azınlıklar                
T: @sminorities
Kind regards,
Laki Vingas
President
Yenikoy Virgin Mary Greek Orthodox Church and School Foundation  

-- ·         Πρόγραμμα συνεδρίου Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και μειονότητες
.pdf
·         Sosyal Medya ve Azınlıklar Konferans Programı, 13.11.2015
·         Conference Program Social Media and Minorities, 13.11.2015Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου