ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ετυμολογία της Ελληνικής

Φίλες και φίλοι,

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ. διοργανώνει το «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ετυμολογία της Ελληνικής Γλώσσας (Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Νέας)» στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. (Αγ. Δημητρίου 159A, Θεσσαλονίκη).

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αναφέρονται στην ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας όλων των περιόδων της και των μορφών της, διαλεκτικών και μη. Επίσης, θα εξεταστούν παρόμοια ζητήματα που αφορούν τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο, με έμφαση στην ετυμολογική διερεύνηση των ελληνικών στοιχείων στις άλλες βαλκανικές γλώσσες.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ερευνητές παγκοσμίως γνωστοί για την προσφορά τους στον χώρο της ελληνικής ετυμολογίας, όπως η
 καθηγήτρια F. Bader (Sorbonne IV, Παρίσι), ο καθηγητής Ch. de Lamberterie (Sorbonne IV, Παρίσι), ο ακαδημαϊκός M. Sala (Ρουμανική Ακαδημία), ο ακαδημαϊκός A. Loma (Σερβική Ακαδημία), ο καθηγητής M. Meier-Brügger (Freie Universität, Βερολίνο), κ.ά. Το Πρόγραμμα και αναλυτικότερες πληροφορίες θα τα βρείτε εδώ.

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 30 € (για φοιτητές και φοιτήτριες 10 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται την ημέρα της εγγραφής στο συνέδριο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, γρ. 418, Nέο Kτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
E-mail: greek-etymology@phil.auth.gr
Τηλ: 2310-997128


Η Οργανωτική Επιτροπή,
Χρ. Τζιτζιλής, καθηγητής Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου,
Θ.-Σ. Παυλίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Α.Π.Θ., μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου,
Γ. Παπαναστασίου, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., διευθυντής του Ινστιτούτου
 
The message in English:

Dear friends,

The Institute of Modern Greek Studies (M. Triandaphyllidis Foundation), Aristotle University of Thessaloniki, is pleased to announce the “1st International Conference on Greek Etymology (Ancient, Medieval and Modern)”, to be held on 5-6 November 2015 at the Teloglion Fine Arts Foundation, A.U.Th. (159A, Ag. Dimitriou Str., Thessaloniki).

The conference aims to examine theoretical and practical aspects of etymological issues related to the Greek language, covering all its historical periods and varieties (both dialectal and standard). Similar issues regarding the Balkan area more broadly will also be addressed, with a special focus on the etymological investigation of elements of the Greek language in other languages of the Balkans.

The following distinguished guests will participate in the conference: Professor F. Bader (Université Sorbonne IV, Paris), Professor Ch. de Lamberterie (Université Sorbonne IV, Paris), Academician M. Sala (Romanian Academy), Academician A. Loma (Serbian Academy), Professor M. Meier-Brügger (Freie Universität, Berlin), etc. The Program of the Conference and additional information can be foundhere.

Standard participation fee: 30 €, student participation fee: 10 €. Participation fees are to be paid on the day of registration.

For further information, please contact the Secretariat of the Institute of Modern Greek Studies, Room 418, Faculty of Philosophy, New Building, Aristotle University of Thessaloniki.
E-mail: greek-etymology@phil.auth.gr
Tel.: ++30 2310 997128


The Organizing Committee,
Chr. Tzitzilis, Professor of Historical and Balkan Linguistics, A.U.Th., member of the Institute’s Board of Directors,
Th.-S. Pavlidou,
 Professor Emerita, A.U.Th., member of the Institute’s Board of Directors,
G. Papanastassiou, Associate Professor of Historical Linguistics, A.U.Th., Director of the Institute

 


____________________________________________

Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αποστολή μηνυμάτων. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από τη λίστα, επιλέξτε “Unsubscribe” στον σύνδεσμο: https://lists.auth.gr/sympa/info/institouto

This message meets the requirements of the European legislation regarding electronic communications services. If you no longer wish to receive this service, select ‘Unsubscribe’ at the following link: https://lists.auth.gr/sympa/info/institouto 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου