ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ. 13 Ἰουνίου 2014, 18:00 ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ στάση τραμ TOPHANE

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.13 Ἰουνίου 2014, 18:00 ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ στάση τραμ TOPHANE
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δέρκων σας προσκαλεί εις τήν ἐπιστημονικήν
Ἡμερίδα μέ θέμα: «Πολίτικη Ψαλτική Τέχνη»,
ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθῇ τήν Παρασκευήν, 13ην Ἰουνίου 2014 καί
ὥραν 18:00 ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ.
Τήν ἐκδήλωσιν θά τιμήσῃ διά τῆς Ὑψηλῆς παρουσίας Αὐτοῦ
ἡ Α. Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ
«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»
18:00 Χαιρετισμός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων
κ. Ἀποστόλου
18:10 Ἀντώνιος Χατζόπουλος, δρ ΑΠΘ,
«Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία καί ἡ Ψαλτική Τέχνη»
18:30 Ἀχιλλέας Τίγκας, Πτυχ. Μουσικολ. Παν. Μακεδονίας, MS İTÜ İst.,
«Διαπολιτισμικές σχέσεις ψαλτῶν Κων/πόλεως κατά τήν μεταβυ-
ζαντινήν περίοδον»
18:45 Χρῆστος Ψωμιάδης, Πτυχ. Μουσικολ. Παν. Μακεδονίας,
«Ψάλται καί ὀργανογνωσία»
19:00 Ἐρωτήσεις – Συζήτησις
19:10 Κράτημα Πέτρου Πελοποννησίου (†1777), ἦχος α´
Παίζουν οἱ:
Ἀχιλλέας Τίγκας, πλαγίαυλος / ney
Χρῆστος Ψωμιάδης, πολίτικη λύρα / İstanbul kemençesi
Hasan Kiriş, τελειοφ. Konservatuar İTÜ İst., θαμπούρα / tanbur
Μαρίνα Λιοντου-Mohamed, πτ.Τμ. Λαικής Τέχνης και Παράδοσης, ΤΕΙ Ηπείρου, ΜΑ, Uni f.arts, Rotterdam,Ούτι 
19:15 Λῆξις – Δεξίωσις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου