ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΔΕΡΚΩΝ (15 Δεκεμβρίου 2013)Μήν λησμονεῖς ὅτι χειροτονεῖσαι διάκονος εἰς ἕναν τόπον ἱερόν καί εἰς τήν Πόλιν εἰς τήν ὁποίαν ἱερούργησαν Χρυσόστομοι, Γρηγόριοι, Φώτιοι, Στουδῖται καί στίφος ἱερόν καί ἄθροισμα ἁγίων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι περισσότερον ἐτίμησαν τήν ἱερωσύνην παρά ἐτιμήθησαν ἀπό αὐτήν. Μήν λησμονεῖς ὅτι προέρχεσαι ἀπό ἱερατικήν οἰκογένειαν. Βαρεία ἡ εὐθύνη τῆς πνευματικῆς σου κληρονομίας, ἀλλά καί μεγίστη ἡ εὐλογία τῶν εὐχῶν τῶν ἱερέων προγόνων σου”.

Τα παραπάνω ουσιαστικά λόγια απηύθυνε, συν τοις άλλοις, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2013, Κυριακή των Προπατόρων και του Αγίου Ελευθερίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος προς τον φοιτητή θεολογίας κ. Πάρι Καρατζίκο, κατά την εις διάκονο χειροτονία του, που τέλεσε ο ίδιος μετονομάζοντας αυτόν σεπτή πατριαρχική επιλογή εις Πορφύριον δίδοντας έτσι για πρώτη φορά το όνομα ενός νεοφανούς Αγίου, του Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη, που προσφάτως συναριθμήθη μετά Αγίων υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου (απόφαση Αγίας και Ιεράς Συνόδου της 27ης Νοεμβρίου 2013). Ο νέος διάκονος είναι ο μόνος κληρικός στην Πόλη που φέρει το όνομα Πορφύριος. Η χειροτονία του έγινε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Παρασκευής Θεραπείων με συμμετοχή πολλών πιστών, αλλά και συγγενών και οικείων του ιεροδιακόνου. Ο νεοχειροτονηθείς έλαβε την ευχή της ρασοφορίας και εκάρη μοναχός από τον Γέροντα Ποιμενάρχη κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Εσπερινού του Σαββάτου της εορτής. Η συμμαρτυρία δόθηκε υπό του Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος και ανεγνώσθη υπό του ιδίου την Κυριακή. Ο υποφήφιος λίγο πριν από την μεγάλη στιγμή της χειροτονίας του κατά την διάρκεια της Λειτουργίας ευχαρίστησε τον Γέροντά του Ποιμενάρχη Μηροπολίτη Δέρκων κ. Απόστολο για την αποδοχή της αιτήσεώς του να χειροτονηθεί διάκονος και εν τω προσώπω του και την ΑΘΠ τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος στα εμπνευσμένα πατρικά του λόγια πρόσθεσε και τα εξής: Σοῦ δίδω τήν εὐχήν πού ἔδιδε ὁ Άγιος Νεκτάριος εἰς τούς ὑπ΄ αὐτοῦ χειροτονουμένους Ριζαρείτας μαθητάς του: «Ἡ τελευταία Λειτουργία τῆς ζωῆς σου νά εἶναι ὅπως καί ἡ πρώτη σου». Δηλαδή, τόσον θερμή καί ἀγαπητική πρός τόν Χριστόν μέ τό ἴδιον δέος καί μέ τόν ἴδιον φόβον Θεοῦ. Γενοῦ πύρινον Χερουβείμ, κυριολεκτικῶς ἀφιερωμένον τῷ Θεῷ. Κάμε τήν καρδίαν σου θρόνον τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ. Διακόνησε καλῶς τήν Ἐκκλησίαν, τόν ἄνθρωπον, τήν πολύπαθον Ὁμογένειαν. Πάντοτε νά ἔχεις πρό ὀφθαλμῶν σου τήν σημερινήν Εὐαγγελικήν παραβολήν, κατά τήν ὁποίαν ὁ οἰκοδεσπότης τῆς Ἐκκλησίας Χριστός ἐκάλεσε τούς πάντας ἀδιακρίτως καί ἀπροσωπολήπτως εἰς τό μέγα δεῖπνον τῆς Βασιλείας του καί εἰς τήν σωτηρίαν. Αὐτό τό ἀπροσωπόληπτον ἦθος καί ἡ ἀνοιχτή σου ἀγκαλιά καί καρδιά πρός πάντα ἄνθρωπον νά μή ἐκλείψει ποτέ ἀπό σέ. Διακόνησε μετα σπουδῆς καί φόβου Θεοῦ, σκεπτόμενος πάντοτε τό τοῦ Παύλου: «Οἱ γάρ καλῶς διακονήσαντες βαθμόν ἑαυτοῖς καλόν περιποιοῦνται»(Α΄ Τιμοθ.3,13) . Γενοῦ στήριγμα καί βοήθεια καί διά τόν ταπεινόν σου Ἐπίσκοπον πού ἐντός ὀλίγου θά θέσει τάς χείρας του ἐπί τήν κεφαλήν σου.

Ευχόμεθα ο διάκονος Πορφύριος να υπηρετεί τον Χριστό όπως ο προστάτης του Άγιος Πορφύριος και να αξιωθεί των δωρεών του.

Θεραπειά, 18/12/2013
δρ Αντώνιος Χατζόπουλος

Απολυτίκιον. Ήχος δ΄
Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Τω υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίω, χαριτωθέντι δωρεαίς εξαισίαις, προσείπωμεν δεόμενοι εκ βάθους ψυχής άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσαι δεόμεθα, πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης, νόσων και δεινών, τους αιτουμένους την χάριν την θείαν σου.


Απολυτίκιον. Ήχος α'
Της ερήμου πολίτης.

Της Ευβοίας τον γόνον, Πανελλήνων τον Γέροντα, της Θεολογίας τον μύστην και Χριστού φίλον γνήσιον, Πορφύριον τιμήσωμεν, πιστοί, τον πλήρη χαρισμάτων εκ παιδός. Δαιμονώντας γαρ λυτρούται, και ασθενείς ιάται πίστει κράζοντας, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε αγιάσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα. - 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου