ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΛΕΞH


ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δέρκων προσκαλεῖ ὑμᾶς εἰς τήν διάλεξιν τοῦ Ἐλλογιμ.  Χαραλάμπους Ἀτματζίδου, Ἐπικούρου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ παράδοση τοῦ Εὐαγγελίου στά ἔθνη», ἥτις θά λάβῃ χώραν, τῷ Σαββάτῳ,21ῃ Δεκεμβρίου 2013 καί ὥρᾳ 18ῃ, εἰς τήν ἐν Χρυσοβεργίοις  αἴθουσαν τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου.


Εκ της Μητροπόλεως
Ἡ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου