ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Φωτογραφία:Α.Χατζόπουλος

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ), υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και στο πλαίσιο του επιμορφωτικού του προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα διαδικτυακής μάθησης (elearning), με θέματα που αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πράξη και τη γνωριμία - αξιοποίηση νέων μαθησιακών θεωριών και καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων. Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται κυρίως σε θεολόγους καθηγητές και σε δασκάλους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων. Τα μαθήματα αυτά θα διεξαχθούν στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Εργαστήριο Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας.
Τα μαθήματα, που έχουν σχεδιαστεί, διακρίνονται σε:
Μαθήματα μικρής διάρκειας
Μαθήματα που αφορούν ένα διδακτικό αντικείμενο και διαρκούν από μία εβδομάδα έως 10 ημέρες. Σε αυτά διδάσκονται χρήσιμα εργαλεία, με σκοπό την αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη. Οι εκπαιδευόμενοι αφού διαβάσουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό, θα κληθούν να κάνουν πράξη όσα διδάχτηκαν και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής τους στην καθημερινή τους διδασκαλία.
Παραδείγματα:
-          Podcasting
-          Blogs, wikis
-          Παρουσιάσεις
-          Authoring tools
-          The creative use of media (Flickr, multimedia website)
-          Online magazine
-          Mind Mapping and creative thinking
-          Παιδαγωγικό παιχνίδι


Μαθήματα μέσης διάρκειας
Μαθήματα που συνδυάζουν διδακτικές θεωρίες με την εφαρμογή των ΝΤ. Τα μαθήματα αυτά έχουν διάρκεια από 2 έως 3 εβδομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετική εργασία, που θα αποτελεί πρακτική εφαρμογή όσων διδάχτηκαν.
Παραδείγματα:
-          Νέες παιδαγωγικές θεωρίες και εργαλεία μάθησης.
-          Τα διαθεματικά σχέδια εργασίας στο μάθημα των Θρησκευτικών.
-          Νέες τάσεις και προοπτικές στο eLearning. Το παιδαγωγικό παιχνίδι.
-          Διαδίκτυο: αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, κανόνες ασφάλειας κ.λπ.
-          Συνεργατική μάθηση και διαδραστικότητα.
-          Αξιολόγηση (θεωρίες και νέες τάσεις, εργαλεία).
-           
Μαθήματα μεγάλης διάρκειας
Τα μαθήματα αυτά έχουν διάρκεια 6-8 εβδομάδες. Στη διάρκειά τους οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να αναλάβουν διαδοχικά μια σειρά από ρόλους και να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας. Οι διδακτικές ενότητες θα καλύπτουν θεωρητικά και πρακτικά τις ανάγκες μιας ολοκληρωμένης θεματικής ενότητας.
Παραδείγματα:
-          Η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών (σύγχρονες θεωρίες μάθησης και εργαλεία).
-          Η διαπολιτισμική εκπαίδευση και η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών.
-          Συνεργατική μάθηση, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.
-          Φύλο και εκπαίδευση.
-          elearning fundamentals.
-          Επιμόρφωση επιμορφωτών σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτά τα μαθήματα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που ακολουθεί και να τη στείλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ikomninou@sch.gr  ή kilm@otenet.gr , είτε με φαξ στο: 210 8104558. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: Διορθόδοξο Κέντρο, Ιερά Μονή Πεντέλης, 15236 Π. Πεντέλη, τηλ. 210 8037643, φαξ. 210 810 4558, email: inortho@otenet.gr και ikomninou@sch.gr  ή kilm@otenet.gr (κ. Ιωάννα Κομνηνού). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου